آیکون منو

اخبار و مقالات
1395/9/2 سه شنبه

با امضای تفاهم‌نامه از سوی دکتر معظمی و مهندس نصراله جهانگرد همکاری‌های فناورانه میان ایدرو و سازمان فناوری اطلاعات توسعه می‌یابد.

.
دکتر منصور معظمی معاون وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مهندس نصراله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات تفاهم‌نامه همکاری مشترک درحوزه فناوری اطلاعات امضاء کردند.
به گزارش ایدرو نیوز این تفاهم‌نامه،‌ همکاری دوجانبه را به‌ منظور استفاده بهینه از توانمندی‌های حقوقی،‌ فنی،‌ تخصصی و اجرایی طرفین در مسیر استقرار دولت هوشمند و همراه و انجام طرح‌های مشترک تحقیقاتی و مطالعاتی و همچنین توسعه کسب و کارهای نوپا مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در تعامل با صنعت کشور و توسعه کاربری فناوری اطلاعات در صنایع کشور توسعه می‌بخشد.
بنا به این خبر این تفاهم‌نامه که از سوی دکتر منصور معظمی معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مهندس نصراله جهانگرد معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری به امضاء‌ رسید،‌ دو طرف در مورد انجام اقداماتی مشترک به منظور اجرای محتوای تفاهم‌نامه که در ۴ ماده تنظیم گردیده‌،‌ تعهد نمودند.
بر اساس تفاهم‌نامه،‌ سازمان گسترش در مواردی از جمله همکاری در اجرای برنامه استقرار دولت هوشمند و همراه و همچنین انتقال تجربیات در ایجاد نهادهای توسعه‌ای در بخش صنعت و جلب مشارکت صنایع در توسعه کاربری فناوری اطلاعات، ‌متعهد به انجام این اقدامات از طریق مرکز گسترش فناوری اطلاعات(مگفا) می‌باشد و از طرفی برخی از تعهدات سازمان فناوری عبارتند از فراهم نمودن زمینه توانمندسازی خوشه‌های صنعتی دربکارگیری فناوری اطلاعات،‌ فعال کردن خوشه فناوری اطلاعات برای رشد بازارهای مرتبط و همکاری در ایجاد و تعامل موثر و کارآمد بین اعضای زیست بوم کارآفرینی مبتنی بر فاوا و صنایع کشور می‌باشد.
در این تفاهم‌نامه معاونت دولت الکترونیک از سوی سازمان فناوری و مرکز گسترش فناوری اطلاعات(مگفا) از سوی سازمان گسترش، به عنوان بازوهای اجرایی این تفاهم‌نامه معرفی شدند.

منبع خبر: ایدرو

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر