آیکون منو

معرفی کلی

شرکت‌ها و صنایع بزرگ نیز به منظور انجام پردازش‌های سنگین در برخی مراکز خود به مراکز داده ویژه‌ای با قدرت پردازشی سریع نیاز دارند. طرح پیشنهادی به منظور یکپارچه‌سازی و متمرکز نمودن این نیاز پیش‌بینی شده است تا به این ترتیب از تکرار هزینه‌های زیرساختی جلوگیری گردد و از طرفی برای کلیه صنایع، همواره مرکزی با قدرت پردازشی سریع وجود داشته باشد تا هر زمان که نیاز به پردازش سنگینی به وجود آمد این مرکز پاسخگوی آن باشد.


شرح محصول

امروزه نیاز به منابع پردازشی و ذخیره‌سازی به یکی از دغدغه‌های اساسی هر سازمانی تبدیل شده است و حتی سازمان‌های غیر IT نیز از این قاعده مستثنی نیستند. شرکت‌ها و صنایع بزرگ نیز به منظور انجام پردازش‌های سنگین در برخی مراکز خود به مراکز داده ویژه‌ای با قدرت پردازشی سریع نیاز دارند. طرح پیشنهادی به منظور یکپارچه‌سازی و متمرکز نمودن این نیاز پیش‌بینی شده است تا به این ترتیب از تکرار هزینه‌های زیرساختی جلوگیری گردد و از طرفی برای کلیه صنایع، همواره مرکزی با قدرت پردازشی سریع وجود داشته باشد تا هر زمان که نیاز به پردازش سنگینی بوجود آمد این مرکز پاسخگوی آن باشد. ضمناً باید به این نکته توجه نمود که تنها یک راه حل  HPC  ایده‌آل و منحصر به فرد وجود ندارد. در حقیقت اکثر شرکت‌هایی که در زمینه علوم طبیعی کار می‌کنند به مجموعه‌ای از تکنولوژی‌هایHPC  جهت برآورده کردن نیازهای گوناگون کامپیوتری خود تکیه می‌کنند.
شکل زیر نشان‌دهنده کلیت و پیاده‌سازی HPC می‌باشد.


مشتریان

پروژه‌های مرتبط