آیکون منو

معرفی کلی

مجازی‌سازی این امکان را فراهم می‌سازد تا چندین ماشین مجازی بر روی یک بستر فیزیکی به صورت مشترک از منابع موجود استفاده کنند. بر روی ماشین‌های مجازی مختلف می‌توان سیستم‌عاملهای مختلف و برنامه‌های کاربردی مختلفی را نصب کرد. مجازی‌سازی، باعث بهبود بهره‌وری و دسترس‌پذیری منابع و برنامه‌های کاربردی در یک مرکزداده می‌شود.


شرح محصول

در چند سال اخیر با گسترش روزافزون ساختارهای مجازی، به نوعی انقلاب جدیدی در ساختار مراکز داده به وجود آمده است امروزه سرورهای قدرتمندی تحت خانواده کامپیوترهای X86 طراحی شده و وارد بازار شده‌اند که بطور معمول یک سیستم‌عامل نسخه سرور و یک برنامه کاربردی بر روی آنها نصب می‌شود این مسئله باعث می‌شود تا حجم عمده‌ای از منابع سیستم بدون استفاده باقی بماند. مجازی‌سازی این امکان را فراهم می‌سازد تا چندین ماشین مجازی بر روی یک بستر فیزیکی به‌صورت مشترک از منابع موجود استفاده کنند. بر روی ماشین‌های مجازی مختلف می‌توان سیستم‌عامل‌های مختلف و برنامه‌های کاربردی مختلفی را نصب کرد. مجازی‌سازی، باعث بهبود بهره‌وری و دسترس‌پذیری منابع و برنامه‌های کاربردی در یک مرکزداده می‌شود. وابستگی‌های برنامه‌های کاربردی به سخت‌افزاری که بر روی آن قرار دارند علاوه بر دشواری امکان انتقال سرویس مورد نظر به بستر سخت‌افزاری دیگر، زمان زیادی از مدیران سیستم خواهد گرفت.

یک مرکز داده مبتنی بر VMware باعث بهبود و تسریع فعالیت‌ها می‌گردد این امکان برای مدیران سیستم فراهم می‌شود تا با کاهش 50 تا 70 درصدی هزینه‌ها، بتوانند مدیریت بهینه‌ای بر روی منابع موجود داشته باشند. همچنین با استفاده از محصول VMware vSphere  امکان پیاده‌سازی یک ساختار دسترس‌پذیر بر روی منابع موجود در دیتا‌سنتر مهیا می‌شود.


مشتریان

پروژه‌های مرتبط