آیکون منو

معرفی کلی

مراکز داده نوین، مبتنی بر فناوری محاسبات ابری بنا می‌شود. این فناوری مزیت‌های فراوانی از جمله مدیریت کار‌آمد‌تر و آسان‌تر مرکزداده، انجام خودکار تعادل بار و افزایش دسترس‌پذیری در ارائه خدمات را به دنبال دارد.


شرح محصول

در ابر، ارائه سرویس‌های پردازشی و ذخیره‌سازی با دسترس‌پذیری و مقیاس‌پذیری بالا و توسعه نرم‌افزار‌های مقیاس‌پذیر با هزینه‌ای بسیار مناسب‌تر ممکن است. این نوع سرویس‌های پردازشی برای سازمان‌ها و شرکت‌هایی که سرویس‌های حیاتی ارایه می‌کند بسیار ضروری است تا هر سطح توافق ارائه سرویس را تضمین نماید.
معماری فناوری محاسبات ابری شامل سه لایه اصلی، سرویس زیرساخت پردازشی جهت ارائه منابع پردازشی به‌صورت ماشین‌های مجازی، سرویس سکو جهت توسعه نرم‌افزا‌های مقیاس‌پذیر و بالاخره سرویس نرم‌افزار جهت ارائه نرم‌افزارهای ابری است. در هر یک از این سه لایه نرم‌افزا‌ر‌های تجاری و متن باز فراوانی به بازار عرضه شده‌است. هرکدام از این ابزارها دارای مزایا و معایب و چالش‌هایی در مراحل پیاده‌سازی، استقرار و نگهداری معماری‌های مختلف شبکه‌های مراکز داده نوین است. کسب دانش، تخصص، تجربه پیادهسازی و نگهداری این معماری برای این مرکز بسیار حائز اهمیت بوده و در حال حاضر  دستیبابی به دانش فنی و نیروی متخصص برای مشاوره، طراحی و پیاده‌سازی ابر پردازشی در این واحد حاصل شده است.


مشتریان

پروژه‌های مرتبط