آیکون منو

معرفی کلی

مرکز عملیات امنیت SOC واحدی متمرکز برای رسیدگی به حوادث و وقایع امنیتی در سازمان‌ها بوده که هدف از آن تشخیص و واکنش سریع در برابر حوادث امنیتی می‌باشدکه از طریق یک کنسول مرکزی وضعیت آنچه را که در حال حاضردر شبکه، در حال اتفاق می‌باشد را نشان می‌دهد. این مرکز تمامی زوایای امنیتی را به صورت بلادرنگ از یک نقطه مرکزی مدیریت و مانیتور می‌کند و تمامی حوادث امنیتی را کشف و اولویت‌دهی کرده، سطح ریسک و دارایی‌هایی را که تحت تاثیر قرار خواهند گرفت را تشخیص داده و راهکا‌ر‌های مناسبی برای آن اجرا یا ارائه می‌کند.


شرح محصول

امروزه مدیریت حوادث امنیتی در بسیاری از سازمان‌ها، پرسنل IT را با چالش‌های بالایی مواجه ساخته است. راهکارهای امنیتی بیشماری مانند نرم‌افزارهای آنتی ویروس، دیواره آتش (FireWall)، سیستم‌های جلوگیری از نفوذ، سیستم‌های تشخیص نفوذ، کنترل‌های دسترسی، سیستم‌های شناسایی که در سطح شبکه استفاده می‌شوند، همگی اطلاعات و گزارشاتی در فرمت‌های متفاوت ایجاد کرده که در مکان‌های متفاوتی ذخیره شده و به افراد خاصی نیز ارسال می‌شوند. بنابراین سازمان‌ها روزانه با میلیون‌ها پیام از این تکنولوژی‌های امنیتی ناسازگار مواجه هستند، که نتیجه آن ازدیاد اطلاعات امنیتی بوده که منجر به افزایش بار کاری و تلاش پرسنل IT شده و در نهایت داشتن یک سیستم امنیتی ضعیف برای سازمان را به همراه خواهد داشت.
مرکز عملیات امنیت SOC واحدی متمرکز برای رسیدگی به حوادث و وقایع امنیتی در سازمان‌ها بوده که هدف از آن تشخیص و واکنش سریع در برابر حوادث امنیتی می‌باشدکه از طریق یک کنسول مرکزی وضعیت آنچه را که در حال حاضردر شبکه، در حال اتفاق می‌باشد، را نشان می‌دهد. این مرکز تمامی زوایای امنیتی را به صورت بلادرنگ از یک نقطه مرکزی مدیریت و مانیتور می‌کند و تمامی حوادث امنیتی را کشف و اولویت‌دهی کرده، سطح ریسک و دارایی‌هایی را که تحت تاثیر قرار خواهند گرفت را تشخیص داده و راهکارهای مناسبی برای آن اجرا یا ارائه می‌کند.
مرکز عملیات امنیت خروجی‌های زیر را در قالب گزارش ارائه دهد:

  • پایش امنیت جهت مدیریت ریسک
  • تحلیل ریسک‌های امنیتی و روند اتفاقات و حوادث امنیتی
  • دسترسی امن به کاربران بر اساس نقش و وظیفه
  • مانیتورینگ بلادرنگ و وضعیت تیکت‌ها و حوادث
  • گزارشات رعایت سیاست‌های امنیتی
  • گزارشات بروزحوادث امنیتی
  • ارزیابی بلادرنگ حوادث در کنار گزارشات هفتگی و ماهیانه
 


مشتریان

پروژه‌های مرتبط