آیکون منو


مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)
پست الکترونیکی: info@magfa.com
پست الکترونیکی بازاریابی و فروش: marketing@magfa.com
تلفن: ۱۴- ۸۸۵۱۰۹۱۰ و ۸۳۳۶۶ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۳۳۴۲ - ۲۱ - ۹۸+
آدرس: ایران، تهران، خیابان دکتر بهشتی، بین اندیشه و سهروردی، پلاک ۶۵
کدپستی: ۱۵۵۹۶۱۵۷۱۳

آقای محمدجواد انبیائی (مدیر عامل)

پست الکترونیکی: m_anbiyae@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۱۰۸۹۶ - ۸۸۷۶۳۷۱۵ - ۸۸۷۶۸۹۹۰ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۳۳۴۲ - ۲۱ - ۹۸+

آقای رمضان عاشوری (مدیر دفتر مدیریت و روابط عمومی)
پست الکترونیکی: r_ashouri@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۳۶۵۰۶ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۵۳۶۵۰۶ - ۲۱ - ۹۸+ 

آقای پرهام منوچهری (مدیر سیستم‌های پیام‌دهی)
پست الکترونیکی: p_manouchehri@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۱۰۸۸۰ - ۸۸۵۱۰۸۸۱ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۵۱۰۸۸۰ - ۸۸۵۱۰۸۸۱ - ۲۱ - ۹۸+   

آقای پیمان ظفرمقدم (مدیر یادگیری الکترونیکی)
پست الکترونیکی: p_moghadam@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۱۰۹۱۹ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۳۳۴۲ - ۲۱ - ۹۸+

آقای مقصود شاه‌محمدی (مدیر مالی)

پست الکترونیکی: m_shahmohammadi@magfa.com
تلفن: ۸۸۷۶۵۰۶۲ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۵۰۶۲ - ۲۱ - ۹۸+

آقای رحمان پوردهزاد (مدیر زیرساخت فاوا)

پست الکترونیکی: r_pourdehzad@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۱۰۹۰۵ - ۲۱- ۹۸+
نمابر: ۸۸۵۱۰۹۰۶ - ۲۱ - ۹۸+

آقای حسین رضایی (مدیر خدمات مشاوره فاوا)

پست الکترونیکی: ho_rezaei@magfa.com
تلفن: ۶۶۴۱۹۵۱۳ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۶۶۴۱۹۵۱۳ - ۲۱ - ۹۸+
آدرس: تهران، میدان فلسطین، طالقانی غربی، سرپرست جنوبی، نبش کوچه شمس،پلاک ۲۰

آقای حکم‌الله همتی (مدیر توسعه منابع)
پست الکترونیکی: h_hemmati@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۱۰۸۹۰ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۵۱۰۸۹۰ - ۲۱ - ۹۸+

آقای مهدی احمدیان (مدیر بازاریابی و فروش)
پست الکترونیکی: m_ahmadian@magfa.com
پست الکترونیکی بازاریابی و فروش: marketing@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۳۷۵۳۴ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۳۳۴۲ - ۲۱ - ۹۸+

آقای رضا اسکندری (مدیر سیستم‌های داخلی)
پست الکترونیکی: r_eskandari@magfa.com
تلفن: ۸۸۷۶۷۷۳۳ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۷۶۷۷۳۳ - ۲۱ - ۹۸+
 
آقای مجتبی نصیری‌یار (مدیر پروژه‌های سخت‌افزاری و نظارت تصویری)
پست الکترونیکی: m_nassiriyar@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۳۷۶۷۱ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۵۳۷۶۷۱ - ۲۱ - ۹۸+

آقای فرهاد موسوی (مدیر بازرگانی)
پست الکترونیکی: f_mousavi@magfa.com
تلفن: ۸۸۵۳۷۲۶۶ - ۲۱ - ۹۸+
نمابر: ۸۸۵۳۷۲۶۶ - ۲۱ - ۹۸+