آیکون منو
مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)

پست الکترونیکی: info@magfa.com
تلفن: 14- 88510910 و 83366 - 21 - 98+
نمابر: 88763342 - 21 - 98+
آدرس: ایران، تهران، خیابان دکتر بهشتی، بین اندیشه و سهروردی، پلاک 65
کدپستی: 1559615713

آقای محمدجواد انبیائی (مدیر عامل)
پست الکترونیکی: m_anbiyae@magfa.com
تلفن: 88510896 - 88763715 - 88768990 - 21 - 98+
نمابر: 88763342 - 21 - 98+

آقای رمضان عاشوری (مدیر دفتر مدیریت و روابط عمومی)
پست الکترونیکی: r_ashouri@magfa.com
تلفن: 88536506 - 21 - 98+
نمابر: 88536506 - 21 - 98+ 

آقای پرهام منوچهری (مدیر سیستم‌های پیام‌دهی)
پست الکترونیکی: p_manouchehri@magfa.com
تلفن: 88510880 - 88510881 - 21 - 98+
نمابر: 88510880 - 88510881 - 21 - 98+   

آقای پیمان ظفرمقدم (مدیر یادگیری الکترونیکی)
پست الکترونیکی: p_moghadam@magfa.com
تلفن: 88510919 - 21 - 98+
نمابر: 88763342 - 21 - 98+

آقای مقصود شاه‌محمدی (مدیر مالی)
پست الکترونیکی: m_shahmohammadi@magfa.com
تلفن: 88765062 - 21 - 98+
نمابر: 88765062 - 21 - 98+

آقای رحمان پوردهزاد (مدیر زیرساخت فاوا)
پست الکترونیکی: r_pourdehzad@magfa.com
تلفن: 88510905 - 21- 98+
نمابر: 88510906 - 21 - 98+

آقای حسین رضایی (مدیر خدمات مشاوره فاوا)
پست الکترونیکی: ho_rezaei@magfa.com
تلفن: 66419513 - 21 - 98+
نمابر: 66419513 - 21 - 98+
آدرس: تهران، میدان فلسطین، طالقانی غربی، سرپرست جنوبی، نبش کوچه شمس،پلاک 20

آقای حکم‌الله همتی (مدیر توسعه منابع)
پست الکترونیکی: h_hemmati@magfa.com
تلفن: 88510890 - 21 - 98+
نمابر: 88510890 - 21 - 98+

آقای مهدی احمدیان (مدیر بازاریابی و فروش)

پست الکترونیکی: m_ahmadian@magfa.com
تلفن: 88537534 - 21 - 98+
نمابر: 88763342 - 21 - 98+

آقای رضا اسکندری (مدیر سیستم‌های داخلی)
پست الکترونیکی: r_eskandari@magfa.com
تلفن: 88767733 - 21 - 98+
نمابر: 88767733 - 21 - 98+
 
آقای مجتبی نصیری‌یار (مدیر پروژه‌های سخت‌افزاری و نظارت تصویری)
پست الکترونیکی: m_nassiriyar@magfa.com
تلفن: 88537671 - 21 - 98+
نمابر: 88537671 - 21 - 98+

آقای فرهاد موسوی (مدیر بازرگانی)
پست الکترونیکی: f_mousavi@magfa.com
تلفن: 88537266 - 21 - 98+
نمابر: 88537266 - 21 - 98+