آیکون منو


•    اخذ پروانه بهره‌برداری تولید فناوری اطلاعات (گرایش نرم افزار) از وزارت صنایع و معادن
•    اخذ رتبه و تاییدیه صلاحیت از شورای عالی انفورماتیک کشور به شرح زیر
     •   رتبه یک در حوزه مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی
     •   رتبه یک در حوزه تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری
     •   رتبه یک در حوزه شبکه داده‌ها
     •   رتبه دو در حوزه خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی Providers
     •   رتبه سه در حوزه سیستم‌های ویژه
     •   دارای تاییدیه صلاحیت و رتبه‌بندی در زمینه‌های پست و مخابرات (مدیریت طرح‌های جامع مخابراتی و تجهیزات مکانیزه پستی) از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
     •   مشاور و ناظر منتخب بانک صنعت و معدن در طرح‌های تجاری در حوزه فناوری اطلاعات
     •   تائیدیه صلاحیت طراحی محتوای آموزشی الکترونیکی و اجرای آموزش کارکنان به شیوه الکترونیکی در چارچوب ضوابط و مقررات آموزش کارکنان دولت از دفتر آموزش و                            بهسازی نیروی انسانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
     •   عضو نظام صنفی رایانه‌ای کشور
     •   گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000
     •   پروانه خدمات مهندسی از وزارت صنایع و معادن